El Sindicat de Periodistes de Catalunya dóna suport al fotògraf Albert Garcia, afiliat a aquest sindicat i que aquesta setmana serà jutjat acusat de coaccions, amenaces i danys suposadament comesos l’any 2004 amb ocasió d’una concentració de suport a una casa ocupada al barri de Sants, de Barcelona. La realitat és que l’Albert era al lloc dels fets amb motiu de la seva tasca professional, i per al Sindicat de Periodistes l’actitud dels cossos de seguretat, la Policia Nacional en aquella ocasió, constitueix un flagrant atac a la llibertat d’informació.

Al mateix temps, que l’Albert fos detingut pel simple fet que la seva emprempta digital fos en una octaveta trobada al lloc, ens sembla un perillosíssim precedent. Vol dir això que a partir d’ara, els professionals de la informació que cobreixin esdeveniments delicats s’han d’abstenir de recollir octavetes del terra? Tornarem als temps de la propaganda il.legal? La detenció d’una persona pel sol fet d’haver tingut octavetes a les seves mans és un retrocés en el temps cap a èpoques que són del tot superades i els cossos de seguretat farien bé en no crear dubtes en aquest aspecte.

Sense entrar a valorar el paper i els mètodes de diferents moviments socials, l’SPC detecta una creixent tendència a la criminalització d’alguns d’aquests moviments des de determinats sectors polítics i econòmics, amb la col·laboració de certs mitjans de comunicació. En aquest sentit, ens sembla que el fet de voler desacreditar un professional que cobreix aquest tipus d’esdeveniments forma part d’aquesta dinàmica. En conseqüència, l’SPC reclama que siguin retirades les acusacions contra l’Albert i, si no és així, demana una sentència absolutòria perquè, en cas contrari, qui hi sortirà perdent és el dret de la ciutadania a rebre una informació veraç, plural i de qualitat, tal com assenyala l’article 20 de la Constitució i el 52 de l’Estatut de Catalunya.

Absolució per a l’Albert Garcia

Barcelona, 9 de juliol de 2007