La resolució de la Junta Electoral Central contra els acords del consell d’administració de la CCRTV, que flexibilitzaven alguns criteris del sistema de blocs d’informació electoral cronometrats i ordenats en funció de la representació parlamentària de cada grup, constitueix l’últim esperpent del control polític, i ara administratiu, del dret constitucional a la informació, en teoria lliure i en funció de criteris professionals, i en la pràctica amb una descarada intromissió d’altres poders, que caldria veure si vulneren la mateixa Constitució.

En efecte, si la competència de la JEC i les Juntes Provincials és clara sobre les durades dels espais gratuïts de propaganda electoral, és dubtós que pugui arribar a les formes i continguts dels espais informatius que, com a la resta de l’any (i no cal oblidar que els decantaments i manipulacions a favor d’un o altre partit es fan durant 365 dies) haurien de regir-se per criteris periodístics, com no pot ser d’altra manera, tot i tractar-se de mitjans de comunicació públics. Una altra cosa és que per garantir-ho cal assegurar la independència i professionalitat dels mitjans, reformant les lleis de manera que els governs no en tinguessin el control a partir del nomenament dels directors generals, assignatura aquesta pendent tant a Catalunya com a Espanya.

Afegeix gravetat al fet que la resolució és conseqüència d’una denúncia de CiU contra l’acord unànim del consell de la CCRTV, on tenia i té cinc representants designats, la qual cosa diu molt de la voluntat de la federació d’avançar cap a la despolitització i despartidització dels mitjans públics.

Davant la resolució de la JEC, l’SPC denuncia aquesta nova intromissió en la tasca dels mitjans i dels informadors i apel.la al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que en una situació de plenes competències com defensen els partits del Govern català i com té per exemple a França el CSA, hauria de pronunciar-se al respecte, ja que és a aquesta autoritat i no a instàncies judicials a qui correspondria garantir el dret a la informació plural i representativa que té la ciutadania de Catalunya.

Per part nostra, donem suport a les iniciatives de protesta que els Comitès Professionals i d’Empresa dels grans mitjans públics de Catalunya han impulsat per a dijous, 4 de març.

Barcelona, 3 de març de 2004