Avui, dijous, 5 de novembre, 600.000 informadors de 116 països estem cridats per la Federació Internacional de Periodistes (FIP-IFJ) –organització sindical mundial a la que ens sentim vinculades les organitzacions signants –Col·legi de Periodistes, CCOO, SPC, UGT i UPIFC — a mobilitzar-nos per defensar els llocs de treball i el dret dels ciutadans a rebre una informació plural i de qualitat. I hem escollit aquest lema: La nostra precarietat és la teva desinformació per assenyalar els perills socials que l’actual crisi comporta.

Els treballadors de tots els mitjans de comunicació vivim una greu situació laboral i aquest moment crític s’uneix a la crisi econòmica mundial. El resultat és l’agreujament de les condicions de treball dels informadors que, d’altra banda, ja venien exercint-se, en molts casos, en un marc força precari. Ara els expedients de regulació d’ocupació (ERO’S), els acomiadaments col·lectius i el tancament d’empreses estan a primera plana i a elles cal afegir-hi la paralització de moltes negociacions col·lectives, la congelació i/o reducció salarial, l’amortització creixent de llocs de treball, les baixes incentivades, les prejubilacions i, també, els acomiadaments.

A Catalunya, des del gener d’aquest any, comptem que són un total de 400 els companyes i companys de diverses empreses de comunicació que han deixat de treballar al nostre sector, a causa de les moltes regulacions d’ocupació, i ja són més de 1.500 els periodistes en atur inscrits a les oficines d’ocupació de la Generalitat de Catalunya. Mitjans grans i petits, joves o carregats d’història, tant del sector de la premsa com de la ràdio, la televisió i internet, han sofert aquests tipus de retallades, i el mal no s’ha aturat, ja que segueixen anunciant-se ERO’S i altres mesures que afecten l’ocupació. Tot plegat, doncs, dibuixa un panorama molt greu.

La crisi econòmica s’ajunta ara a la necessitat d’una adaptació del sector a l’era digital en la que han entrat tots els mitjans. Aquesta nova configuració tècnica de transmissió de la informació s’està abordant, però es fa des de l’ambigüitat, qüestionant i laminant drets laborals i professionals i posant en dubte que sigui positiu mantenir el nivell actual d’ocupació i de salaris. Sorgeixen propostes de contractació que ratllen l’abús i es pretén crear una nova forma de l’exercici professional en què el/la periodista multimèdia, que sap treballar en totes les modalitats de transmissió, pugui servir diversos productes informatius alhora i això es faci amb el menor cost possible. Això ho presenten els empresaris i alguns polítics com una mostra de modernitat i alta especialització.

La política de la reducció de costos essencials de les empreses posa en perill alguns principis irrenunciables de la professió com són la recerca de la veracitat, el contrast de les fonts informatives, l’obtenció de la millor quantitat d’informació possible i la recerca del nombre més gran d’elements que contextualitzin els fets. També en molts casos les empreses opten per noves formes d’informació no professional, com els blogs per internet, com ha plantejat fa pocs dies el diari britànic The Guardian.

En el marc de la reivindicació que fem de la dignitat professional, hem de denunciar la pràctica de no deixar fer preguntes a les conferències de premsa a les quals som convocats, degradant aquesta tècnica comunicativa en meres declaracions molts cops enfaristolades. Lamentem el creixement d’aquesta tendència que s’imposa i cal denunciar l’ús que en fan les administracions públiques i les institucions a elles assimilades. Aquest procediment deteriora el procés informatiu i retalla la llibertat d’expressió i informació.

Cal plantar cara a aquesta situació i promoure mesures que evitin que segueixi deteriorant-se el panorama informatiu i que els mitjans d’informació, diaris, revistes, emissores, mitjans digitals, agències i gabinets, segueixin baixant per aquesta pendent que els duu irremeiablement a la pèrdua de qualitat informativa i comunicativa. I això lesiona seriosament la convivència democràtica.

Per això els treballadors de la informació que avui ens manifestem reclamem:

1.— La paralització dels processos de regulació de feina (EROs) que es pretenguin executar sense cap mena d’acord entre empresa i treballadors.

2.—La intervenció d’ofici de les autoritats laborals (Inspecció de Treball i responsables polítics de la Conselleria de Treball) i de les autoritats financeres com l’Agència Tributària i la Tresoreria General de l’INS en les situacions d’irregularitat que es derivin en casos de precarietat i condicionin la viabilitat de les empreses.

3.—La regulació legal de la professió periodística estimulant el debat i aprovació pel Congrés de l’Estatut del Periodista Professional, que comprengui totes les persones que treballen en el procés informatiu i comunicatiu i que és una fonda reclamació del sector.

4.—La millora de la Llei de la Propietat Intel•lectual per a què els professionals de la informació puguin percebre també el que per dret els pertoca de la taxa sobre les reproduccions i còpies dels textos informatius.

5.—Que la nova Llei General Audiovisual garanteixi un model de ràdio, televisió, mitjans digitals i agències de comunicació que siguin uns autèntics serveis públics amb continguts de qualitat, un finançament estable i que al mateix temps estiguin assegurats els drets laborals dels treballadors d’aquests mitjans.

6.—El dret de tots els informadors a fer preguntes en les conferències de premsa i actes informatius à que som convocats/des per diversos departaments de l’administració, agents socials, polítics i econòmics d’entitats i institucions para públiques i privades, i reclamem que ningú no ens faci renunciar a la nostra obligació d’obtenir informació per convertir-nos en meres corretges de transmissió.

És per tot això i pel què se’n deriva que avui fem pública aquesta reclamació ja que volem que es mantingui i millori el treball de qualitat per fer possible una informació de qualitat, crítica i profunda. Ja que som molt conscients que la nostra precarietat és la desinformació de la societat.

Barcelona, 5 de novembre del 2009

Signat:

Col·legi de Periodistes de Catalunya
Comissions Obreres (CCOO) Federació serveis a la ciutadania – Sector mitjans de comunicació
Sindicat de Periodistes de Catalunya/Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC)
Federació de Serveis Unió General de Treballadors (UGT)
UPIFC- Sindicat de la Imatge