No anem endavant, sinó enrere. Emparant-se en el nefast article 66 de la LOREG, on el 2011 es va introduir el concepte arbitrari de “proporcionalitat”, la Junta Electoral Central ha tombat el Pla de cobertura informativa de la CCMA per a les eleccions del 20-D. És cert que la LOREG diu que la responsabilitat dels plans de cobertura és de les direccions dels mitjans, però consagra el principi de proporcionalitat –camuflat amb els de pluralisme, igualtat i neutralitat, que la contradiuen- que permet que qualsevol grup polític disconforme amb criteris de flexibilització del còmput de temps i ordre, o amb la no aplicació de la proporcionalitat a entrevistes i debats, pugui impugnar-los.

Això és el que ha passat amb el recurs del PP i ara retornarem a l’aplicació aritmètica més estricta de l’ordre d’aparició i dels percentatges de temps en funció de l’anterior representació, tant en els blocs informatius com en les entrevistes, i potser en els debats, perquè la resolució de la JEC no en parlava. Per tant, es farà més evident encara l’atemptat a la llibertat d’informació prevista a l’article 20 de la Constitució i la ingerència política –via jurídica- en la feina dels professionals, que afecta també el dret a la informació de la ciutadania.

L’única sortida a aquesta nova involució és eliminar la referència a la proporcionalitat de l’article 66 de la LOREG, i així caldrà reclamar-ho de les candidatures que es presenten des d’avui al Congrés dels Diputats. I cal exigir-ho a tots els partits que el 21 de juliol van votar la moció aprovada pel Parlament de Catalunya que els instava, i també al govern de Catalunya, a superar els blocs electorals fent prevaldre el criteri d’interès informatiu i preservant els principis de “neutralitat, veracitat, objectivitat i pluralitat política”, d’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia.

Això no treu que el pla de cobertura aprovat pel Consell de Govern de la CCMA tampoc no ens agradava, i contra ell es preparaven també mesures de protesta. Perquè flexibilitzar el còmput de temps i ordre encara és un condicionant de la tasca professional i instal·la la desigualtat, i perquè igual que la Corporació s’atrevia a deslliurar-se de la proporcionalitat en entrevistes i debats, el mateix hauria de fer en l’àmbit dels espais informatius, que són els més vistos. Per això no és rigorós que la CCMA afirmi que el seu pla es basava en la moció aprovada pel Parlament, perquè aquesta ignorava la proporcionalitat, i és parcial dir que ho fes en les recomanacions del Síndic de Greuges, que sí que advoca com a mínim per flexibilitzar els blocs, però que també va instar la Corporació i a altres mitjans a fer cas de la moció parlamentària.

Per això encoratgem novament tots els companys dels mitjans públics a exterioritzar mesures de protesta i a fer-la arribar a la ciutadania, i de manera particular durant la campanya electoral, fer-les ben visibles als membres de les candidatures, perquè entenguin d’una vegada que la doctrina de la LOREG atempta contra el dret a la informació i és un obstacle a la plenitud democràtica d’una societat. I perquè actuïn en conseqüència quan siguin al Congrés dels diputats a Madrid.

Sant Joan Despí, 4 de desembre de 2015