El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) ha presentat a les candidatures a Catalunya per a les eleccions del pròxim 20 de desembre les seves propostes perquè les formacions assumeixen en matèria d’informació i comunicació. Aquestes s’emmarquen en el document que la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha presentat a escala estatal i que l’SPC ha adaptat en algun punt a la realitat catalana.

Les principals qüestions plantejades són la necessitat d’abordar com més aviat millor la regulació del sector. Així es demana que amb la màxima urgència s’impulsi l’elaboració d’una llei sobre el dret a la informació i la comunicació de la ciutadania, atès que aquest és un dels drets fonamentals a res pectar en tota societat democràtica. Encara amb més urgència es planteja la redacció d’una Llei de drets laborals dels periodistes, fent especial atenció en la figura dels freelancers, periodistes a la peça, autònoms o col·laboradors, com el col·lectiu que pateix amb més intensitat els estralls de la crisi en el sector.

Altres qüestions destacades són la necessitat de reformar TVE i RNE per convertir-les en uns mitjans autènticament públics, independents i de qualitat. L’SPC ha posat especial èmfasi en la necessitat de defensar els centres de producció a Catalunya. Això vol dir garantir i potenciar el paper de TV·- Sant Cugat i Ràdio 4. Igualment es reclama que es mantingui la delegació de l’Agència EFE a Catalunya, dotant-la dels mitjans i el finançament necessari per a la seva tasca.