La cadena balear IB-3 manté la situació que va implantar l’anterior Executiu del PP

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) sempre ha defensat la necessitat que existeixin mitjans de comunicació públics, perquè ofereixen a la ciutadania uns serveis que els mitjans privats no poden garantir.

Per aquest motiu, aquesta organització sempre ha rebutjat que es subcontracti a empreses privades la gestió de tota o part de la programació, i de manera especial els serveis informatius, una pràctica que ha augmentat en els últims anys. Aquestes subcontractacions comporten una greu inseguretat per als treballadors i, a més, minven la professionalitat del treball i dificulten l’establiment de drets professionals i deontològics de les plantilles.

La Junta Executiva Federal de la FeSP defensa i reclama que la producció dels programes de les televisions públiques, sobretot els informatius, recaigui en els professionals dels mateixos mitjans i no en productores privades. Els sindicats que la integren han defensat aquesta postura per a Radiotelevisió Espanyola i per al conjunt de les ràdios i televisions autonòmiques i locals.

Ara, la FeSP aposta per una Ràdio i Televisió de Balears (IB3) que trenqui amb el model que va implantar l’anterior Govern autonòmic de Jaume Mates, del Partit Popular, que va optar per externalitzar els programes i els espais informatius.

La majoria dels partits que van pactar per governar a les Illes Balears van defensar un canvi en els mitjans públics d’aquesta comunitat, perquè no depenguessin del Govern de torn i per acabar amb aquesta externalització. Amb l’actual Executiu balear hi ha hagut avenços importants, però es manté la subcontractació dels programes i serveis informatius a productores privades.

La FeSP dóna suport al director general adjunt de la Ràdio i Televisió Balear, que ha expressat públicament el seu desacord amb el continuïsme que es manté en aquest ens públic. Ell va assumir aquest lloc després que li acceptessin les condicions que va plantejar –entre les quals, que els serveis informatius fossin realitzats per professionals de la plantilla i no per una empresa privada–, i això no s’ha complert. Per això, l’Executiva de la FeSP li expressa el seu reconeixement i suport.

14 de juny de 2008