La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) condemna l’atac perpetrat per Rússia contra l’estat sobirà d’Ucraïna, demana que aquest conflicte sigui resolt mitjançant el diàleg i exigeix a totes les parts implicades que respectin el treball dels i les periodistes sense interferir ni manipular la informació, per respecte al dret de la ciutadania a saber la veritat del que succeeix.

No té cap justificació que les tensions entre Rússia i Ucraïna es vulguin resoldre amb les armes, la qual cosa provocarà víctimes entre la població civil i, com passa en tots els conflictes bèl·lics, una manipulació de la informació. La veritat sempre és la primera víctima en tots els conflictes armats.

La FeSP denúncia les informacions esbiaixades que vénen difonent diferents mitjans de comunicació en relació a les tensions entre Rússia i Ucraïna durant les últimes setmanes. Aquesta organització fa una crida als mitjans i als seus professionals perquè no contribueixin a incrementar l’enfrontament i exerceixin el seu treball amb la veritat i el dret a la informació com a única guia, al marge d’interessos ideològics o d’una altra mena.

La FeSP, que forma part de la Federació Internacional de Periodistes (FIP) i de la Federació Europea de Periodistes (FEP), se suma a la crida d’aquestes organitzacions contra aquesta guerra i per la pau, i demana als i les professionals de la informació que extremin el rigor i difonguin un relat veraç sobre aquest conflicte, sense acceptar pressions ni manipulacions de cap mena.

La FeSP apel·la a la pau, el diàleg i la protecció de les persones, i se suma al suport expressat per la FEP i la FIP als sindicats de periodistes de Rússia i d’Ucraïna perquè informin les seves respectives societats amb un relat basat en els principis deontològics del periodisme recollits en la Carta Ètica de la FIP.

Una vegada més, avui i sempre cal cridar un rotund “No a la guerra”!