Les televisions públiques són necessàries, han d’estar ben gestionades i sense interferències dels governs autonòmics

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) lamenta i rebutja rotundament l’anunci de tancament de la Radiotelevisió Valenciana (RTVV), una decisió que ha adoptat el Govern d’Alberto Fabra (PP) en comptes de complir la sentència del Tribunal Superior de Justícia que li obliga a readmetre els mil treballadors acomiadats en un Expedient de Regulació d’Ocupació plagat d’irregularitats i ara anul·lat per la justícia.

Aquest tancament és un greu atemptat contra el dret constitucional de la ciutadania a la informació i carrega exclusivament sobre les esquenes de més de 1.700 treballadors les conseqüències d’una nefasta gestió d’aquesta radiotelevisió pública de la qual ells no són responsables.

Les demagògiques explicacions del president Fabra, qui ha dit que no «tancarà cap escola ni hospital ni deixar d’atendre les persones més necessitades per mantenir RTVV», no se sostenen. El dret a la informació és un dels drets fonamentals de la Constitució, com ho són l’educació i la salut, i no poden posar-se un d’ells per damunt ni per sota dels altres.

L’obligació d’un governant és complir les resolucions judicials, com qualsevol ciutadà. Si la Generalitat valenciana no pot assumir el gegantesc deute que té Canal Nou, no atribuïble als seus treballadors, ha de buscar les fórmules per esmenar-la però sense prescindir d’aquest servei públic.

Les radiotelevisions públiques autonòmiques són necessàries, no només per preservar i defensar la cultura i la llengua pròpia en les comunitats que la tenen sinó per cohesionar la societat i facilitar a la ciutadania la informació més pròxima que no li oferiran TVE ni les cadenes privades. Els governs autonòmics han d’adoptar les mesures necessàries perquè siguin gestionades correctament, no utilitzar-les amb finalitats partidistes i deixar el seu funcionament en mans dels professionals.

La Junta Executiva Federal de la FeSP expressa la seva solidaritat als treballadors d’RTVV i fa una crida als ciutadans perquè exigeixin al Govern valencià, amb tots els mitjans legals al seu abast, el manteniment d’una televisió que els pertany i que necessiten.

6 de novembre de 2013