Reunida a Barcelona, la Junta Executiva Federal també exigeix la fi de l’externalitzación dels informatius a les televisions públiques

Davant la deteriorament creixent de la professió periodística, amb les negatives conseqüències que això comporta per al dret de la ciutadania a rebre informació veraç i plural, la Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) considera urgent aprovar una llei que reguli aquest dret i els dels periodistes, així com també els deures dels informadors.

Per aquest motiu, la FeSP ha decidit impulsar el diàleg entre totes les organitzacions de periodistes, amb l’objectiu d’arribar a un document consensuat tal com planteja el PSOE en el seu programa de Govern. Aquesta Federació espera que el partit governant compleixi per fi el compromís que va adquirir públicament José Luis Rodríguez Zapatero, i no torni a deixar-lo adormir-se en el Congrés dels Diputats com va fer durant l’anterior legislatura.

La Junta Executiva de la FeSP reitera el suport a la denúncia del Sindicat de Periodistes de le Illes Balears (SPIB) contra la televisió IB3 per acabar amb l’externalirzació de tota la programació de l’emissora pública balear, inclosos els informatius. De la mateixa manera, expressa el seu suport a les mobilitzacions de la plantilla de Telemadrid, tant en la seva lluita per un conveni digne i contra les externalirzacions, com contra la manipulació informativa. Així mateix, se solidaritza amb els treballadors de Andalucía Directo –programa de Canal Sur TV externalitzat– en la negociació el seu conveni col·lectiu, paralitzat per la intransigència de l’empresa productora.

Finalment, la FeSP exigeix a les Administracions Públiques competents que vigilin el compliment dels compromisos adquirits per les empreses a les quals concedeixen llicències de ràdio o televisió. Massa sovint les concessionàries incompleixen escandalosament la seva obligació de contractar els professionals de la informació necessaris per al correcte servei públic pel qual reben les llicències.

29 de juny de 2008