Els sindicats i associacions de periodistes de més de 30 països han fet una crida als Governs europeus per abolir la vigilància sistemàtica de la ciutadania i, en particular, sobre la feina dels periodistes i dels mitjans de comunicació. La conferència de Berlín de la Federació Europea de Periodistes (FEP), celebrada els dies 13 i 14 de juny passats, considera que el control electrònic de comunicacions telefòniques i el correu electrònic contravé normatives legals internacionals i europees. La condemna arriba mentre els legisladors a Suècia, tradicionalment considerada com una de les societats més lliures d’Europa, van aprovar el 17 de juny una llei que permetrà al ministeri de Defensa seguir totes les trucades de telèfon dins del territori nacional i comunicacions de correu electrònic.

«La intervenció dels telèfons de periodistes compromet el paper de vigilant dels mitjans de comunicació i posa en perill el dret d’informar el públic», ha dit Arne König, Vicepresident de la Federació de Periodistes Sueca i President de la FEP. «El periodisme està en una cruïlla i molts escollim el camí que reforça les normes editorials, el respecte per les llibertats civils i unes condicions de treball als mitjans de comunicació decents per a tothom.» L’exemple era un dels molts pel que fa al futur del periodisme que van ser esmentats a la conferència, que donava suport a un programa per mantenir i millorar la qualitat dels mitjans de comunicació i conducta ètica en el periodisme. La FEP diu que hi ha un lligam fonamental entre condicions de treball laborals millorades i el manteniment d’un bon nivell de qualitat del periodisme. «Els mitjans de comunicació fan significativa la democràcia, però necessitem veure nivells ètics més alts a l’altre costat de la indústria, a les redaccions, a la direcció, en ocupació i en les relacions empresarials», ha afirmat Aidan White, Secretari General de la FIP. «Potser el nostre desafiament més gran és construir una nova associació social basada en principis d’imparcialitat que construeixi una indústria segura de si mateixa i vigorosa per al futur.»