Demana al Govern i al Parlament que portin a terme aquesta reforma sense desnaturalitzar-ne el contingut

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) considera positiu, en línies generals, el contingut de l’informe del Comitè d’Experts per a la Reforma dels Mitjans Públics que coincideix, gairebé en la seva totalitat, amb les principals demandes realitzades per la FeSP per a un canvi profund i extens del model vigent i que en el seu moment va fer arribar al comitè esmentat.

L’informe és positiu, entre altres coses, per les raons següents:

• La proposta reforça els controls democràtics externs i interns, crea organismes autònoms de vigilància i sanció, així com de participació social, i assegura línies d’independència i de professionalitat.

• Manté i potencia per al futur la dimensió dels mitjans públics estatals, el seu autoproveïment i el seu manteniment en l’àmbit públic, prohibint-ne la privatització i la venda.

• Sosté la seva estructura territorial amb tendència a la col·laboració entre els seus centres territorials i entre els diferents mitjans estatals, autonòmics i locals.

• Aposta per la seva projecció internacional i per la seva entrada en les noves tecnologies i en la innovació.

• Dóna estabilitat financera a mitjà i a llarg termini amb sistemes avaluables com el mandat-marc i els contractes-programa.

• Exigeix una gestió empresarial responsable, transparent, racional i ètica.

• Propugna l’estabilitat de les plantilles i rebutja les pràctiques que suposin l’establiment de la precarietat laboral i professional.

• Ajusta els conceptes de servei públic i els estén a totes les seves programacions, a les quals allunya del sensacionalisme, de la baixa qualitat, de l’especulació i de la manipulació.

• Evidencia el punt de partida insubstituïble per afrontar la reforma des de concepcions de rendibilitat social allunyades d’utilitats economicistes i comercials.

• Posa els mitjans públics estatals al nivell dels que existeixen en l’entorn europeu.

L’anàlisi de la situació actual que també recull l’informe demostra el col·lapse democràtic, financer, empresarial, funcional i professional al qual han estat conduïdes RTVE i l’agència EFE per la irresponsabilitat dels successius gestors que han tingut des de 1980. Els detalls d’aquesta gestió, denunciats reiteradament per la Federació de Sindicats de Periodistes com a agressions a una societat democràtica i moderna, posen a partir d’ara el Govern i el Parlament davant de la seva màxima responsabilitat perquè aquesta imprescindible reforma es porti a terme i que la seva tramitació no desnaturalitzi els seus continguts transcendentals.

22 de febrer de 2005

Traducció: Traduït traduit.com