Amb el suport de 159 professionals preafiliats s’ha constituït el 27 de febrer a Santiago de Compostel·la el Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG). L’assemblea constituent del nou sindicat va comptar amb la presència del secretari general del Sindicato de Xornalistas de Portugal, Alfredo Maia, i del secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), Enric Bastardes, a més de representants dels sis sindicats de periodistes adherits a la federació. Els participants van aprovar els estatuts de la nova organització i va escollir la seva primera Junta Directiva, que està encapçalada per Xurxo Salgado com a secretari general. Els altres membres són, com a vicesecretària general, Mónica Vázquez; secretària d’Actes, Marta Rodríguez; secretari de Finances, David González; i com a vocals Manuel Vilas, Paula González, Luis Cerdeira, Manuel Rodríguez, i José A. Lores.

El nou Sindicat va mostrar el seu interès en adherir-se de manera immediata a la FeSP. En els debats es va fer patent la situació d’enorme precarietat laboral que pateixen els professionals gallecs, tant a nivell de salaris com de contractació. Igualment es van evidenciar les carències professionals existents en els mitjans públics d’aquesta comunitat.