La Federació Europea de Periodistes (FEP), el grup regional de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), ha expressat la gran preocupació que té sobre l’estat de periodisme de foto a Europa, després d’un seminari de la FEP realitzat a París el cap de setmana passat.

«La importància d’una foto, una imatge que diu una història i és una part imprescindible del periodisme, s’ha de protegir i tractar com a qualsevol altre obra creativa editorial», ha afirmat Arne König, President de la FEP, que participava a la trobada Periodistes de Foto: Una espècie amenaçada a Europa. «Les amenaces al periodisme fotogràfic vénen de tots els fronts incloent-hi un esfondrament en els preus de mercat, un augment sense precedents de la competència amb fotògrafs afeccionats, la necessitat d’aplicació ferma dels drets d’autoria del fotògraf, la disponibilitat de fotografies lliures a Internet, i les restriccions finalment augmentades de fotografiar en espais públics i durant esdeveniments públics, com manifestacions al carrer.», ha afegit König

En un moment en què les imatges i les fotografies formen una part de creixement del nostre ambient cultural i de mitjans de comunicació, els fotoperiodistes s’estan encarant amb una crisi de supervivència. El reconeixement de contractes justos és essencial per assegurar un futur segur per al periodisme gràfic professional. La reunió adoptava un conjunt de conclusions, que incloïen una millor integració dels fotògrafs en les polítiques de la FEP.

«Som solidaris amb els col·legues fotoperiodistes i creiem que una manca creixent de respecte pel seu professionalisme, també pel que fa al respecte dels drets d’autoria, cada vegada més important amb la digitalització, té conseqüències negatives per a la indústria de mitjans de comunicació sencera.» König afegeix que «no podem quedar-nos quiets i mirar mentre la cobdícia corporativa està posant el periodisme i la qualitat en perill. En canvi necessitem perfeccionament, contractes justos i respecte pels drets d’autoria en l’agenda de tots els mitjans de comunicació.» S’està perfilant una enquesta sobre les condicions de treball del fotoperiodista a Europa que es llançarà en els pròxims mesos.