La Junta Executiva Federal de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) celebra que el Congrés dels Diputats hagi acordat, per fi, debatre un Projecte de llei d’Estatut del periodista professional en el qual es recullin els drets i els deures dels qui ens dediquem a aquesta professió, i que servirà sobretot per millorar el compliment del dret ciutadà a una informació veraç i plural.

La FeSP agraeix que gairebé tots els grups parlamentaris -l’única excepció ha estat el Partit Popular- hagin reconegut que és necessari tramitar el projecte presentat per Esquerra Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Com ha manifestat sempre aquesta Federació, els aspectes del text que no convencin els partits poden ser millorats mitjançant les esmenes corresponents, però aquesta millora hauria estat impossible si no haguessin votat a favor de prendre en consideració la iniciativa.

Des de la FeSP fem una crida a tots els grups parlamentaris perquè no demorin la tramitació de l’Estatut del periodista professional. I els recordem que haurà d’anar acompanyat d’una Llei de drets laborals dels periodistes que combati la seva precarietat cada dia més preocupant. Perquè, si la professió periodística no treballa en condicions dignes, no serà possible fer realitat el dret constitucional de la ciutadania a rebre informació veraç i independent.

Madrid, 24 de novembre de 2004

Traducció: Traduït traduit.com