Al tercer intent, el projecte de Llei d’Estatut del Periodista Professional ha estat admès a tràmit el 23 de novembre passat al Congrés de Diputats. El projecte va rebre el suport de tots els grups parlamentaris amb l’única excepció del Partit Popular, amb el resultat de 175 vots a favor, 134 en contra i una abstenció.

El projecte entra ara a debat de la comissió corresponent que haurà tramitar les propostes i esmenes que s’aportin; el PSOE ha anticipat la seva intenció de realitzar consultes a diferents col·lectius y d’arribar a un ampli consens en el redactat final.

D’aquesta manera culmina amb èxit la primera etapa de la lluita per regular la professión que el Sindicat de Periodistes de Catalunya va iniciar fa onze anys -des del seu naixement- a la qual s’han anat sumant la resta dels sindicats de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP).

En un comunicat, la FeSP ha saludat la decisió de la cambra i ha recordat als legisladors la necessitat que l’Estatut vagi acompanyat d’una llei de regulació dels drets laborals dels periodistes que faci efectiva l’aplicació de les garanties professionals que haurà d’aportar l’estatut de regulació professional.

La FeSP fa una crida a tots els grups parlamentaris perquè no demorin la tramitació de l’Estatut del Periodista Professional, que cal que vagi acompanyat d’una Llei dels Drets Laborals dels Periodistes que combati la cada dia més preocupant precarietat que hi ha al sector. Si la professió periodística no treballa en condicions dignes, no serà possible fer realitat el dret constitucional de la ciutadania a rebre informació veraç, independent i de qualitat.