La direcció de l’empresa representada pel director de recursos humans David Casanovas ha decidit avui a les 20:00 hores donar per finalitzada la negociació en marxa. L’empresa ha comunicat que la seva proposta final suposava una rebaixa salarial acumulada entre el 21% i el 32 % segons les societats.

La base de la seva proposta consisteix a prorrogar la rebaixa temporal actual i afegir una rebaixa de jornada i sou del 10% més la supressió definitiva del 6% del sou pel qual ofereixen una indemnització de 27 dies amb el límit de 15 mensualitats a cobrar en dos anys mitjançant 5 terminis. Com a mesures addicionals, s’incloïen dos ERTES del 10% , un a Edicions Zeta i un altre a EDECASA, així com la rebaixa de categories per a 30 treballadors de EPP per tal, segons l’empresa, d’evitar 7 acomiadaments.

L’empresa ha rebutjat la possibilitat que oferien els comitès, d’una rebaixa acumulada, entre la vigent actual de fins al 8% i la afegida del 3,7% , que sumarien una reducció de fins al 11,7 % compensada amb una reducció de jornada equivalent al 10 % i la compra d’un trienni d’antiguitat . Aquest plantejament estava supeditat a l’aportació final de la propietat i del personal de fora de conveni a més de l’acceptació per l’assemblea de treballadors i el registre dels convenis col•lectius que l’empresa segueix incomplint.

La direcció ha deixat clar amb rotunditat que els 37 treballadors que finalment s’han adherit al seu pla de baixes i prejubilacions voluntàries incentivades no podran deixar l’empresa davant la falta d’un acord , tot i que en la seva oferta enviada a la plantilla no va condicionar unes sortides que preveia com immediates. A la vista de la resposta de l’empresa , el comitè portarà a terme les mesures jurídiques oportunes per a garantir els drets dels treballadors que s’hagin presentat voluntaris.

El moderador ha proposat a ambdues parts la possibilitat d’esgotar més la negociació demanant un esforç mutu durant la setmana que ve davant el que la direcció de l’empresa s’ha negat rotundament.

Us convoquem a una assemblea general el proper dilluns a les 16:30 hores a les redaccions d’El Periódico a Barcelona i Madrid per explicar amb més detall la situació i les accions