Les propostes per al Consell de Govern i l’avaluació del CAC seran la pedra de toc

Quasi un mes després de l’aprovació per part del Parlament de la nova Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), res no se sap de les propostes de noms per al Consell de Govern que els grups parlamentaris han de presentar al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).

Aquest és un tema clau per comprovar si les forces polítiques assumeixen que el nou model ha de garantir la despolitització dels mitjans públics dependents de la Generalitat, començant per proposar persones qualificades per a la gestió de la Corporació, i capaces d’actuar amb independència i neutralitat. I també per verificar si el CAC, l’organisme de regulació que més s’ha allunyat de les pressions directes dels partits, pot garantir que el perfil dels candidats al Consell respon als criteris anteriors.

Per això fem una crida als grups parlamentaris a que evitin les temptacions de proposar els candidats pensant sobretot en l’afinitat política, o en col·locar personal polític retirat; i al CAC, perquè no defraudi les expectatives dipositades en ell, perquè la seva intervenció és la que diferencia la nova Llei de la CCMA d‚altres reformes legislatives, com la d’RTVE o la pròxima de l’RTVA, que es limiten a proposar l’elecció parlamentària del Director General dels Ens o Corporacions.

Reptem a tots ells a desmentir el legítim i justificat escepticisme que entre professionals i ciutadania poden provocar les actuacions encara marcadament partidistes de les forces polítiques en relació als mitjans de comunicació. I a confirmar que no es va fer el debat sobre l’Audiovisual de 1999 i el bloc de reformes legislatives audiovisuals, perquè tot continuï, en l’essencial, com abans.

Barcelona, 31 d’octubre de 2007