Els mitjans de comunicació estan clarament influïts per l’acció dels gabinets de premsa, tant per establir que és notícia com en la forma d’explicar la notícia. Cal posar límits legals a aquesta situació, a aquesta capacitat d’influència? Cal regular la relació entre gabinets i mitjans més enllà de les bones pràctiques i les bones intencions? Perjudica l’existència dels gabinets de premsa la professionalitat i la independència dels mitjans? Beneficia a aquells que poden pagar-se un millor gabinet de premsa? Tenen els periodistes de gabinets les mateixes obligacions ètiques i deontològiques que els de mitjans?

El sindicat organitza la taula rodona El dret a la informació i els gabinets de comunicació: una convivència possible? On són els límits per influir en els mitjans? per debatre al voltant de la relació entre gabinets i mitjans i dels límits de la influència dels primers sobre els segons. En democràcia l’accés i el contrast de les informacions és clau per a la lliure configuració de l’opinió pública. Per això, des de la legítima voluntat d’entitats, empreses i administracions que les seves informacions tinguin repercussió mediàtica s’ha de garantir la pluralitat dels mitjans i la seva autonomia. L’SPC vol iniciar el debat sobre aquest àmbit que afecta a drets fonamentals de la ciutadania com ara el dret a la informació i el dret a la comunicació en una taula oberta al públic en general sobre el paper que vol la societat que tinguin els gabinets de comunicació.

Ponència marc:
Goretti Palau
Intervencions:
– Jordi Navarro, president de l’Associació de la Comunicació Pública
-Marta Rosés, Gabinet de Comunicació de la Cambra de Comerç de Barcelona
– Montse Santolino, Gabinet de Comunicació de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament
– Professional d’una agència de comunicació pendent de confirmació
– Pilar Casanova, Comissió de Gabinets del Col•legi de Periodistes de Catalunya.
– Vicent Canet, secretari de Gabinets del Sindicat de Periodistes de Catalunya /Sindicat de Professionals de la Comunicació

Día: 18 d’octubre
Hora: 19 h

Lloc: Col·legi de Periodistes de Catalunya (Rambla de Catalunya 10, Barcelona)

Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic: gabinetscomunicacio@gmail.com