El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha fet públic un comunicat en el qual propugna uns mitjans públics sense ingerències partidistes i rebutja els nomenaments amb criteris polítics.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya considera inacceptables les ingerències polítiques en els mitjans de comunicació de titularitat pública. Recorda que són un servei públic essencial en tota democràcia. Per poder desenvolupar la seva tasca i respondre a les necessitats i expectatives dels ciutadans, han de poder treballar lliurement, sense ingerències. Per això és fonamental que estiguin dirigits per professionals acreditats sense dependències polítiques.

La imminent renovació dels càrrecs directius de Barcelona Televisió i els mitjans públics de l’Hospitalet de Llobregat fan més necessari que mai aquest recordatori. Els futurs responsables dels mitjans públics de les dues principals ciutats de Catalunya han de ser un exemple d’elecció per criteris professionals i no partidistes.

El Col·legi de Periodistes de Catalunya lamenta i denuncia que no hagi estat el cas en el nomenament del nou director de RTVE a Catalunya, clarament vinculat a un partit polític, com ha passat amb anterioritat en altres mitjans públics catalans i espanyols. Recordem que la mateixa Llei 17/2006 de la ràdio i la televisió de titularitat estatal preveu garanties d’independència per als professionals per assegurar “la neutralitat i objectivitat dels continguts informatius”. Un dels seus principis generals és molt clar: “garantir la informació objectiva, veraç i plural, que s’haurà d’ajustar plenament al criteri d’independència professional i al pluralisme polític, social i ideològic present en la nostra societat”(art.3.2b). Aquest principi no està garantit amb el nomenament de persones vinculades a partits polítics al capdavant dels mitjans públics.

Nomenar directius per afinitats partidistes genera descrèdit i desconfiança a la ciutadania, que veu com es posa en qüestió el seu dret a una informació veraç, plural i lliure. Els treballadors dels mitjans públics han de poder treballar sense condicionants polítics, i estar regits per criteris professionals. Per això, tal i com passa a les democràcies europees, s’han de convocar concursos públics oberts i transparents per a escollir els directius dels mitjans públics. I cal que l’elecció es faci en base a criteris de consens o de majories qualificades, que afavoreixen els perfils professionals. I és que no s’ha d’oblidar que els mitjans públics són els mitjans de tots els ciutadans!

Badalona Comunicació
El Col·legi de Periodistes de Catalunya també considera molt greu i preocupant la destitució de tots els membres del consell d’administració de Badalona Comunicació que representen l’oposició municipal. Un fet que constitueix un nou abús de caire autoritari, impropi en una democràcia. Una vegada més recordem que els mitjans públics no poden estar supeditats als capricis de cap alcalde o càrrec públic que els pretengui utilitzar en benefici propi i per silenciar altres veus. I recordem que els treballadors dels mitjans públics han de poder treballar amb professionalitat, al marge de qualsevol pressió política.