Els professionals dels mitjans de comunicació públics estem en contra dels blocs electorals perquè no ens permeten exercir el paper que tenim assignat en les societats democràtiques.

Atesa la nostra història política, som conscients de la desconfiança dels partits polítics entre ells mateixos i envers els periodistes.

Per aquest motiu, considerem important que el disseny de la cobertura electoral sigui el més transparent possible per tal que quedi clara la imparcialitat, honestedat i voluntat pluralista dels professionals de la informació. Amb aquest objectiu, proposem uns criteris informatius i periodístics per cobrir les eleccions que permetin garantir el dret constitucional a la informació:

1. La informació política en període electoral, igual que la resta de l’any, s’ha de basar en criteris estrictament informatius i periodístics, sense interferències dels partits polítics.

2.Per garantir aquest punt és imprescindible la reforma de les lleis que regulen els mitjans públics (CCRTV, RTVE i mitjans locals). Els seus responsables han de tenir credibilitat professional per assegurar la independència, pluralitat i qualitat de les informacions.

3. Considerar període electoral el que va des del dia de la convocatòria oficial dels comicis fins a l’endemà de la seva celebració, enlloc dels 15 dies estrictes de campanya.

4. Substituir la regulació política que suposen els blocs per una autoregulació interna dels mitjans. Les normes de treball han de ser estrictament periodístiques i no polítiques com ara.

5. Plantejar les campanyes en funció dels temes d’interès per als ciutadans, no dels actes de propaganda prefixats pels partits. Això suposa acabar amb les “informacions” que ara serveixen, únicament i exclusiva, per omplir els temps imposats per les formacions polítiques.

6.Les informacions han de respectar el resultat electoral i el marc parlamentari, però també han de tenir en compte la incidència política, social i cultural d’altres opcions sense representació parlamentària. En tot cas, la presència seria sempre en funció de l’interès informatiu, evitant confondre pluralitat amb “quotes”: no té cap sentit que hagin de sortir tots els partits a cada informatiu opinant sobre qualsevol notícia, relacionada o no amb la campanya, com passa actualment, ni que el pes parlamentari condicioni l’ordre de les informacions.

7.Eliminar el cronòmetre i el minutatge. Regir les intervencions segons criteris professionals. Unes declaracions de 30 segons poden tenir més contingut informatiu que una peça de dos minuts.

8. La valoració de la imparcialitat i el pluralisme global de la campanya l’han de fer els organismes corresponents: Comissió de Control del Parlament i el CAC, aquest últim amb atribucions i sistema d’elecció renovats. Per a la valoració interna es podria estudiar la creació d’una comissió paritària (direcció d’informatius-comitès professionals i altres representants dels professionals).

9. No utilitzar el senyal realitzat dels partits polítics. Només en situacions excepcionals (impossibilitat tècnica del propi mitjà,…) i sempre que el periodista que elabori la notícia ho consideri necessari. Però en cap cas quan els responsables de l’acte prohibeixin l’entrada a les càmeres de televisió.

Considerem que les Eleccions Europees del 13 de juny de 2004 són una excel.lent oportunitat per posar en marxa aquest nou sistema de cobertura electoral als mitjans públics i, per tant, els professionals de la informació que hi participem ens comprometem a documentar els problemes, dubtes o conflictes amb què ens trobem en el decurs de la campanya. Amb l’anàlisi i debat de la feina feta podrem millorar la nostra actuació i complir les funcions democràtiques que hem d’exercir al servei dels ciutadans.

* Comitè d’Empresa de RNE Catalunya-Ràdio 4
Comitè Professional de Televisió de Catalunya
Comitè Professional de Catalunya Ràdio
Comitè d’Empresa de Com Ràdio
Comitè d’Empresa de BTV (Barcelona Televisió)
Redacció de TV de L’Hospitalet
Assemblea de Treballadors de TVE-Catalunya