RECONEIXEMENT DE LA RELACIÓ LABORAL DELS FOTÒGRAFS DE EL MUNDO DEPORTIVO.
L’empresa El Mundo Deportivo ha aceptat reconéixer la relació laboral i per temps indefinit dels quatre fotògrafs que prestaven els seus serveis en aquesta empresa des de feia alguns anys en situació irregular, a més de readmetre el fotògraf Rodolfo Molina, que va ser acomiadat per l’empresa.
Aquest és un primer pas per a regularitzar la situació dels treballadors dels mitjans de comunicació que treballen com a plantilla encoberta i en situació il.legal.
EL PAÍS. Es reivindica l’entrada de 33 treballadors. De moment, no hi ha acord i es pensa convocar vaga els dies 18 de març i 9 i 10 d’abril.
EL MUNDO DE CATALUNYA. S’ha negociat l’increment d’un 50% a les tarifes dels fotògrafs que tenen contractes sense formalitzar. Es considera insuficient.
SPORT. S’està negociant la incorporació dels 3 fotògrafs amb contractes sense formalitzar. En situació d’espera de resposta, prevista pel dia 10.
AVUI. En situació de negociació de conveni
DIARI DE TARRAGONA. Els fotògrafs per un acord de conveni es troben tots inclosos en plantilla des del 1998.
REGIÓ 7. S’està negociant el conveni.
AS, MARCA. Pendent de negociar el conveni.
Barcelona, 9 març 1999