Negociacions a La Vanguardia
S’estan duent a terme negociacions a “La Vanguardia” per al reconeixement de la figura laboral de diversos redactors i reporters gràfics, que es troben en situació irregular. Després de diverses reunions entre el Comitè d’Empresa i l’Empresa per a regularitzar la situació d’aquests treballadors, les converses entre les dues parts s’han estancat, degut a la posició inalterable de l’empresa. Aquesta postura no deixa més sortida al Comitè d’Empresa i als treballadors de “La Vanguardia”, que ja han mostrat suficient flexibilitat, a prendre mesures de mobilització.

Mediació per a regular les pràctiques dels estudiants
La situació d’abús que pateixen els estudiants en pràctiques, amb jornades laborals que superen les deu hores, incloent-hi festius, ha portat al Sindicat de Periodistes de Catalunya a sol.licitar una mediació al Departament de Treball per a que les pràctiques estudiantils s’ajustin al que són i que els estudiants no siguin utilitzats com a mà d’obra gratuïta per les empreses. Els mateixos estudiants s’han sumat al procés.
A la primera mediació, que es va realitzar el passat 16 de març, estaven convocats l’SPC, els sindicats CC.OO., UGT, les Universitats, TV3, TVE, COM Ràdio, Barcelona Televisió i alguns membres de Comitès d’Empreses d’aquestes companyies.
Després d’un ampli debat, es considera necessari continuar el diàleg, per la qual cosa es plantejaran noves mediacions per seguir tractant la temàtica plantejada amb tots els interlocutors que es considerin necessaris.

Acord en el Conveni de El País
S’ha arribat a un principi d’acord per a la signatura del XV Conveni Col.lectiu de El País, amb una vigència de tres anys. Els punts més destacats del nou conveni són el compromís de regulació de 17 llocs de treball, l’acord de 35 hores de jornada setmanal, i la creació d’una Comissió Mixta de Contractació i Seguiment que establirà els criteris de les modalitats de contractació. En quant els increments salarials durant la vigència del conveni són del 2%, si l’IPC dels anys 2000 i 2001 superés el 2% s’estableix una clàusula de revisió per a equiparar-lo a l’IPC corresponent.

Acomiadament a Ediciones Formentera
L’empresa editora Ediciones Formentera, que pertany al Grupo Z, ha acomiadat a un treballador fix de plantilla que realitzava diverses revistes infantils del grup. Aquesta política de l’empresa d’acomiadar a treballadors fixos xoca frontalment amb la potenciació d’utilitzar treballadors encoberts, a qui no es regularitza la seva situació laboral. Des del Sindicat de Periodistes de Catalunya entenem que aquestes situacions perjudiquen greument el marc de relacions laborals i que a més atempten amb la legalitat vigent vigent en matèria laboral.
Barcelona, 30 de març de 1999