El Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP) ha donat per finalitzada la tasca d’elaboració de l’esborrany del projecte de Llei Orgànica del Dret a la Informació de la Ciutadania. El document és fruit del consens de totes les organitzacions integrants del FOP, que representen la gran majoria dels professionals de la informació d’Espanya, i proposa les mesures necessàries per fer efectiu l’exercici del dret a la informació de la ciutadania.

El FOP entén que la garantia efectiva d’aquest dret exigeix, de manera ineludible, regular l’exercici professional del periodisme i les relacions professionals dels periodistes amb les empreses de comunicació públiques i privades, així com la responsabilitat que aquestes empreses tenen amb els ciutadans des del moment que exerceixen aquesta activitat.

El projecte pretén posar fre a la vulneració sistemàtica del dret a la informació denunciada tant pels professionals de la comunicació com per organismes internacionals independents. Un problema que augmenta la seva gravetat amb les noves tecnologies i la constitució de mega empreses de comunicació transnacionals i multimediàtiques, que no compleixen amb la seva funció social.

El FOP, que presentarà el projecte als grups parlamentaris la propera setmana, avança que promulgar aquesta llei ha d’obligar els parlamentaris a un tractament molt acurat per no vulnerar altres drets també fonamentals com la llibertat d’expressió o d’informació. Tot i això, sosté que aquesta dificultat no pot servir de pretext per no complir amb l’obligació de dictar normes que serveixin de garantia d’aquest dret fonamental de la ciutadania.

Madrid, 19 d’abril de 2010

* El FOP està integrat per les agrupacions de periodistes de CCOO i UGT, els col·legis de periodistes de Catalunya i Galícia, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i UPIFC Sindicat de la Imatge.