A petició del director de Centres Territorials de TVE, Angel Urreztieta, es va dur a terme una reunió en la qual van participar el comitè d’empresa de TVE a Balears, el director del Centre, Vicente Enguídanos, i el director de Centres Territorials, Angel Urreztieta. L’únic punt de l’rdre del dia: la petició, per tercera vegada, per part del comitè d’empresa, que Vicente Enguídanos sigui destituït.

El comitè d’empresa va informar al director de Centres Territorials que els treballadors de totes les seccions estan cansats de les constants ingerències de Vicente Enguídanos en temes que, a més, ignora. La censura i la manipulació informativa segueixen des de les primeres denúncies, fetes des del començament del seu mandat. El darrer cas es va produir el 15 de desembre passat, quan Enguídanos va prohibir que un equip cobrís una conferència de Jaume Matas a la Universitat, on va ser escridassat per un nombrós grup d’estudiants. Una informació que, al dia següent, va ocupar les primeres pàgines de tots els diaris de l’illa. És una censura que ens remonta a l’etapa pre-constitucional, intolerable i impròpia en una televisió pública.

El director de Centres Territorials, Angel Urreztieta, no es va pronunciar sobre aquest fet. Va opinar que el contingut dels informatius no és tema de la competència del comitè d’empresa, i que la difusió d’un comunicat demanant la destitució del director, Vicente Enguídanos suposava polititzar el conflicte i desprestigiar TVE en benefici de la competència dels mitjans de comunicació privats.

El comitè d’empresa va replicar dient que el contingut dels informatius és tema que ens preocupa perquè la censura informativa és un atemptat contra l’article 20 de la Constitució i contra l’Estatut de RTVE, que garanteix el dret dels ciutadans, i el deure de RTVE, a una informació veraç. Que una televisió pública censurada i manipulada perd la seva raó de ser i posa en perill els llocs de treball. Afegim que amb la difusió del conflicte lluitàvem per aquest dret i que qui desprestigia RTVE és qui la manipula, no qui la defèn davant la manipulació.

Vicente Enguídanos es va reafirmar en la censura que va exercir dient que ho va fer per evitar que la violència utilitzés la TV pública per atemptar contra la democràcia. Urreztieta va afegir que per superar la situació feia falta obrir vies de diàleg entre la direcció i els treballadors.

El comitè d’empresa va suggerir com a via de diàleg la constitució d’un Consell de Redacció  que diàriament tractés amb el director els continguts de l’Informatiu. El director del centre va respondre que mai consentiria l’anarquia assambleària dins del centre.

El comitè d’empresa es reafirma en la petició de destitució de Vicente Enguídanos i en el propòsit de seguir denunciant totes les intromisions ilegítimes del director i la manipulació i censura informativa a TVE  Balears.

Palma, 24 de desembre de 2003.