Ens adrecem a tots els grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya per recordar-vos, en relació a la pròxima renovació dels membres del consell d’administració de la CCRTV, que la Llei de Creació de la Corporació, de 1983, estableix, en la seva Secció Tercera, article 4rt., el següent: “El Consell d’Administració es compon de 12 membres, elegits pel Parlament mitjançant majoria de 2/3, entre persones de rellevants mèrits professionals”  (el subratllat és nostre).

Esperem que a l’hora d’elegir els candidats del vostre grup tingueu en compte aquesta consideració, reclamada per la Llei, per sobre d’altres criteris no contemplats per aquesta, tot i que desafortunadament la tradició fins ara ha estat la de primar l’afinitat política, de forma que els Consells s’han convertit en una reproducció de les Comissions de Control parlamentari de la CCRTV.

El mateix criteri el reclamem per a la renovació dels membres del Consell Assessor de RTVE a Catalunya.