El comitè d’empresa de Televisió de Catalunya, reunit el 14 de gener de 2004, aprova aquest manifest destinat al futur director general de la Corporació, el consell d’administració i l’opinió pública.

1. Els treballadors defensem la Televisió com un servei públic i per tant busquem la seva rendibilitat social i no únicament l’econòmica. S’ha de potenciar aquest servei per garantir el pluralisme social, cultural i informatiu.

2. Els treballadors volem que els directius i el consell d’administració comparteixin els objectius de servei públic i no es sotmetin a les pressions interessades de sectors econòmics que des de fa anys pretenen desviar en benefici propi la capacitat productiva de TVC.

3. Reclamem que s’analitzi l’experiència pràctica de Televisió de Catalunya que ens permet afirmar que la producció externa no és més barata que la interna.

4. Cal mantenir i aprofondir les línies de producció pròpies renovant el contracte programa vigent (2002-2005).

5. Per consolidar això, cal la reforma definitiva de la Llei de la CCRTV, que garanteixi la independència i la professionalitat dels directius de Televisió de Catalunya.

Sant Joan Despí, 14 de gener de 2004.