El Comitè d’Empresa de COMRàdio ha analitzat la proposta/memòria justificativa de fusió de la XAL i la COM que la Direcció ha fet arribar a la Diputació de Barcelona i al mateix Comitè.

El Comitè expressa la seva total oposició al model de gestió que es planteja en aquest document i que es basa en uns acomiadaments injustificats i una precarització de les condicions laborals dels treballadors de la COM.

La direcció planteja la retallada d’1/3 de la plantilla alhora que augmenta la partida destinada a la contractació externa, una contractació que ja representa més d’un 50 % del personal actual.

Entenem que els diners públics que aporta la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Mancomunitat de Municipis NO poden fomentar la precarietat laboral ni servir per enriquir els interessos privats per la via de la contractació externa.

El Comitè considera que això és voler amagar -i fer pagar als treballadors- una mala gestió dels recursos públics a costa d’acomiadar treballadors de la plantilla i externalitzar tasques pròpies.

L’autor de l’informe demostra una deslleialtat professional cap als treballadors i cap a la pròpia empresa. NO ha estat capaç de mantenir i fer créixer la COM i basa la seva pròpia supervivència en reduir l’estructura i externalitzar -precàriament- els llocs de feina interns.

El Comitè demana a Fèlix Ortega Sanz, gerent de COMRàdio des del 2007, un acte de responsabilitat i honestedat i l’insta a presentar la seva dimissió.

Barcelona, 14 de juny de 2012