Nosaltres, periodistes que representem 24 organitzacions de periodistes d’Europa, participants del Seminari de la Federació Europea de Periodistes intitulat “Titularitat dels drets d’autor i gestió col·lectiva a la Unió Europea – respondre a les necessitats dels periodistes”, organitzat a Lisboa, Portugal, els dies 4 i 6 de novembre de 2005:

1.- Instem els Estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea a posar-se a treballar per al reconeixement dels drets d’autor dels periodistes – sigui quin sigui el seu mitjà d’expressió (text, fotos, audiovisual, etc.) i el seu estatus laboral (empleats, freelance o col·laboradors).

2.- Instem els Estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea a garantir que qualsevol treball periodístic sigui protegit per uns drets morals inalienables ja que aquests drets – com els drets que protegeixen la llibertat de premsa – són necessaris per contrapesar els deures i responsabilitats personals que incumbeixen als periodistes.

3.- Instem els Estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea a prohibir tota disposició legal que permeti la cessió forçada de drets d’autor dels periodistes als editors i productors, ja siguin periodistes empleats, freelance o col·laboradors independents.

4.- Instem els Estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea a establir un marc jurídic que garanteixi als periodistes – ja siguin els periodistes empleats, treballadors freelance o col·laboradors independents. – el dret de negociar col·lectivament, fins i tot els drets d’autor.

5.- Instem els Estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea a introduir disposicions legislatives que prohibeixin, en el marc de les negociacions individuals, les pressions excessives que condueixin a la firma de contractes abusius, i que estableixin el dret a una remuneració equitativa.

6.- Instem els Estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea a establir un marc legal que permeti a tots els periodistes -empleats, freelance o col·laboradors- percebre les renumeracions recaptades per la via dels convenis col·lectius i de les entitats de gestió col·lectiva en el cas que es reutilitzin els seus treballs.

7.- Instem els Estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea a parar especial atenció a la reutilització per mitjans electrònics dels treballs periodístics de premsa escrita o audiovisuals. Els periodistes no reben la renumeració que els és deguda perquè els editors i els productors no respecten els drets dels autors i bloquegen els acords col·lectius de cessió de drets (llicències) per als usos electrònics a fi de promoure els possibles “models de contractes” que vindran. D’acord amb els usuaris, els periodistes estimen que les cessions i llicències obtingudes mitjançant acords col·lectius com els sistemes de cànons poden coexistir amb els nous “models de contractes” basats en els sistemes de Gestió de Drets Electrònics (DRM – Digital Rights Management) i que aquests “models de contractes” no podran existir sols en un futur pròxim.

8.- Instem els Estats membres de la Unió Europea, el Parlament Europeu i la Comissió Europea a sostenir les estructures transparents i democràtiques existents dins dels organismes de gestió col·lectiva, promoure la creació d’aquests organismes ja que són necessaris i assegurar la representació de les organitzacions de periodistes al si d’aquestes estructures.

** Firmen::
Alexander Baratsis, Gewerkschaft Druck, Journalismus, Papier, Àustria
Olivier Da Lage, Sindicat Nacional de Periodistes, França
Pol Deltour, AVBB/AGJPB, Bèlgica
Didem Eroglu, Basin Sen, Xipre
José Luiz Fernandes, Sindicat de Periodistes de Portugal
Anabela Fino, Sindicat de Periodistes de Portugal
Albrecht Haller, Advocat, Àustria
Mike Holderness, NUJ, Regne Unit
Peter Ipper, Muosz, Hongria
Michal Jaszewski, Associació de periodistes de Polònia
Patrick Kamenka, SNJ-CGT, França
Nelly Katsama, PFJU, Grècia
Peter Kerlik, Sindicat de Periodistes d’Eslovàquia
Sanna Kivinen, Sindicat de Periodistes de Finlàndia
Yannis Kotsifos, Sindicat de Periodistes de diaris de Macedònia i Tràcia, Grècia
Viola Llaç, Sindicat de Periodistes de Letònia
Dragutin Lucic Luce, Associació de periodistes de Croàcia
Wolfgang Mayer, Ver.di, Alemanya
Athena Moss, PFJU, Grècia
Athanase Papandropoulos, PEPU, Grècia
Petros Petrides, Sindicat de Periodistes de Xipre
Jasmina Popovic, Sindicat de Periodistes de Croàcia
Dainius Radzevicius, Sindicat de Periodistes de Lituània
Rainer Reichert, Deuscher Journalisten Verband (DJV), Alemanya
Luis Diez Solano, Federació de Sindicats de Periodistes, Espanya
Anne Louise Schelin, Sindicat de Periodistes de Dinamarca
Antonio Velluto, FNSI, Itàlia
Olle Wilof, Sindicat de Periodistes de Suècia

Lisboa 4-6 de noviembre de 2005

Traducció: Traduït traduit.com