De la mateixa manera que des de l’SPC hem denunciat les maniobres per treure diaris empobrits al carrer per part de les empreses periodístiques, hem de condemnar amb tota rotunditat les agressions físiques mitjançant llançament d’objectes a treballadors i vehicles de mitjans de comunicació.

Cap divergència sobre la línia editorial de qualsevol mitjà justifica l’ús primitiu de la violència, i menys contra treballadors, molts dels quals de “serveis mínims”, perquè és confondre l’objectiu i matar el missatger, que no és responsable d’opinions emeses des de mitjans, sovint des de fora de l’àmbit dels informatius.

Agredir els encarregats de fer arribar informació veraç i contrastada, protegits pel precepte constitucional del dret a la informació, és situar-se fora de les regles de convivència que permeten un debat democràtic d’idees i, també, expressions de disconformitat com és el cas avui de la vaga general.

Barcelona, 29 de setembre de 2010