Els comitès professionals i els comitès d’empresa de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio considerem que el reportatge de Telemadrid Els quatre dies que van canviar Espanya, emès per la cadena autonòmica el 14 de març, es un menyspreu a la pluralitat i a la veracitat informativa, principis bàsics que han de regir en qualsevol mitjà de comunicació, especialment els de titularitat pública. El reportatge, a banda de qüestionar la credibilitat de Telemadrid, porta la manipulació fins a extrems intolerables en una societat democràtica, fet que atempta contra la llibertat i el dret a la informació de tota la ciutadania. Per tot això, ens solidaritzem amb l’assemblea de redacció i el comité d’empresa de Telemadrid i recordem als organismes competents -consell d’administració i Asamblea de Madrid- que estan obligats a garantir uns mitjans de comunicació respectuosos amb els drets dels ciutadans.

Barcelona, 17 de març de 2005