El Sindicat de Periodistes de Catalunya manifesta la seva sorpresa i preocupació davant les informacions segons les quals el control de la gestió dels mitjans de comunicació de la Generalitat és una de les exigències d’Esquerra Republicana de Catalunya en les negociacions per a la formació del nou Govern català. Aquesta voluntat, sobre la qual el sindicat ja va interpel·lar representants d’ERC en el curs d’una ronda d’entrevistes amb tots els partits polítics per reclamar justament la ràpida aprovació de la nova Llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (nova designació de la CCRTV en el projecte paralitzat per la fi de la legislatura i l’oposició de CiU i del PP), ens sembla difícilment compatible amb els principis d’independència, professionalitat i neutralitat que la nova Llei ha de blindar, i que en teoria defensa ERC. I ens preocupa enormement, per deseducatiu de cara a la societat, que es plantegi obertament que els mitjans públics de la Corporació, lluny d‚avançar cap a la independència del poder polític, apareguin novament com a objecte de negociació, al mateix nivell que una o altra Conselleria, com si formessin part del Govern.

Davant el període que s’obre fins a l’aprovació ràpida de la nova Llei de la CCRTV -que exigim novament, especialment a les forces que ho van defensar des de l’oposició- l’SPC creu que els integrants d’un possible nou tripartit han d’aplicar ja els criteris i principis que la inspiren, de manera que no es contradigui un cop més la teoria amb la pràctica. Pel que fa al sindicat i als seus afiliats, i especialment els de les empreses de la Corporació, que ningú dubti que seguirem lluitant per aquests criteris, que defensem des de fa anys contra governs de diferent color i que són els únics que poden garantir uns mitjans públics de veritat, el dret a la informació de la ciutadania i la preservació de la professionalitat i la independència dels informadors.

Barcelona, 4 de novembre de 2006