Apreciats diputats:

Amb motiu de la constitució del Parlament de Catalunya, ens adrecem públicament a vosaltres per reclamar que la nova llei de la CCRTV, que ha de conformar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, sigui abordada de manera urgent i aprovada ràpidament per la cambra, atès el grau d’acord a què es va arribar en ponència al final de la legislatura passada, i per poder començar per fi l’etapa llargament desitjada pels professionals, i sobradament merescuda per la societat catalana, que es caracteritzi per la plena independència, professionalitat i neutralitat dels mitjans de comunicació dependents de la Generalitat.

Ens atrevim, però, a demanar que la vostra conformitat no sigui retòrica, de forma que si esteu d’acord, actueu en conseqüència i no afavoriu ara un nou procés d’elecció de membres del consell d’administració, i després de director general, segons les normes de la llei vigent, els dèficits de la qual ha assenyalat tothom, al menys des del debat monogràfic sobre l’Audiovisual de desembre de 1999. El motiu és que, de fer-se, aquests nomenaments o bé tindran un caràcter provisional i per tant, poc productiu o, de no tenir-lo, amenaçen amb ajornar indefinidament la nova Llei.

La legislatura passada vam poder veure com el parlament espanyol passava per davant del català en l’aprovació de la nova llei que ha de regir la corporació RTVE amb criteris no governamentals, i per això reclamem que per sobre dels legítims interessos de cada formació ha de prevaldre el vostre compromís amb la nova llei de la Corporació, que ha d’assegurar la independència i la professionalitat de les empreses, els directius i els treballadors. No voldríem pensar que aquest compromís fos només vàlid quan això podia comportar un millor tracte a les vostres formacions. Si fos així, la credibilitat de les vostres propostes quedaria greument minvada.

És per això que us reiterem la petició perquè us comprometeu decididament amb l’aprovació urgent de la nova Llei i deixeu per llavors els canvis en el òrgans de gestió i control de la Corporació que, tal com preveu el projecte de la CCMA, no haurien de coincidir amb el canvi de legislatura, com a mostra palpable que els mitjans públics no han d’estar pendents dels canvis de govern que es puguin donar.

*** Dardo Gómez, President de l’SPC
Enric Bastardes, Secretari de Relacions Institucionals de l’SPC