Finalment el sentit comú, la lluita, la pressió i l’argumentació s’ha imposat i ha impedit que la segona font d’ingressos de la Televisió pública catalana es privatitzi. Després d’un any, en què la direcció de la CCMA va anunciar l’externalització del departament, ara la mateixa direcció ho tira enrere en una sessió del Consell de Govern de la CCMA. Segons la direcció els motius per desestimar el procediment de licitació per la privatització del departament en són tres:
– El tancament dels 9 canals temàtics propietat del duopoli Mediaset i Atresmedia que suposarà una fragmentació de l’audiència i la concentració comercial.
– El canvi de tendència pel que fa als ingressos per publicitat que el primer trimestre de l’any han augmentat.
– La derogació de la disposició de la llei de la CCMA que establia la desaparició de la publicitat a Catalunya Ràdio.

Des del Comitè d’empresa celebrem que finalment s’hagi aturat aquesta externalització i volem exposar que:
– El canvi de tendència en els ingressos per publicitat l’hem estat reivindicant des de l’últim trimestre del 2013.
– El 2011 el Comitè va presentar esmenes a la llei de la Corporació perquè s’eliminés la disposició que establia la desaparició de la publicitat, però políticament no es va acceptar.
– El tancament dels canals temàtics que s’acaba de produir el va dictar el Tribunal Suprem abans que es licités el concurs d’externalització.

L’externalització del departament doncs, va ser una decisió política com també ho ha sigut la marxa enrere que s’acaba de produir avui.

Enhorabona a tots els treballadors de TVC i en especial als companys del departament.

Sant Joan Despí, 12 de maig de 2014