Senyoria

Els professionals de la informació hem esperat molts anys perquè arribés al Parlament un projecte legal que fixés els nostres deures i ens atorgués els drets i les garanties d’independència professional de què ja gaudeixen els nostres col·legues de la resta d’Europa.

En aquests moments vostès tenen l’oportunitat de debatre i aprovar un Estatut del periodista professional que ens permeti actuar com a garants del dret de la ciutadania a rebre informació veraç, plural i completa, tal com estableix la Constitució espanyola.

L’estatut el text definitiu del qual és a les seves mans aprovar, similar als que existeixen en l’entorn europeu, regula qüestions tan importants per a la professió i la societat com l’accés a les fonts, el secret professional, la clàusula de consciència, la creació de comitès de redacció i la constitució d’un Consell Estatal de la Informació, responsable del compliment de l’Estatut. Tot això sense vulnerar els drets de les empreses ni la llibertat de premsa; ben al contrari, aquesta Llei haurà d’induir a l’elaboració d’una informació de qualitat i a un major respecte per un dret fonamental de la ciutadania, que és la legítima propietària del dret a la informació.

No obstant això, l’estatut que estan tractant en aquests moments i que estem segurs que convertiran en llei, no és suficient per si mateix per assegurar aquests drets; és imprescindible que estigui acompanyat en el termini més breu d’una llei dels drets laborals dels periodistes que acabi amb l’estat d’insostenible precarietat que impedeix a bona part dels professionals de la informació exercir la seva labor amb dignitat. No és aliè a ses senyories que més del 30% dels periodistes de l’Estat espanyol no tenen contracte de treball o perceben sous per sota dels nivells elementals de supervivència.

També confiem en la capacitat de ses senyories per millorar el projecte elaborat per tota la professió des del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes rebutjant aquelles propostes que puguin buidar-lo de contingut. Esperem que aviat tinguem una bona llei per millorar la salut de la informació i la qualitat de la nostra democràcia.

* Aquest és el text de la carta que des de comitès d’empresa i seccions sindicals dels mitjans de comunicació d’arreu de l’Estat s’estan enviant als membres de la comissió parlamentària que tramita l’Estatut del Periodista Professional instant-los a què abordin aquesta qüestió amb la màxima urgència possible