La direcció estatal del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes (FOP), reunida a València, ha acordat intensificar la campanya de defensa de la proposició de llei d’Estatut del periodista professional, que es tramita actualment al Congrés dels Diputats. A la reunió s’ha constatat que seccions sindicals i comitès d’empresa de mitjans de comunicació de tot l’Estat s’han adreçat als membres de la comissió constitucional del Congrés dels Diputats manifestant el seu suport al text que haurà de regir en el futur l’activitat periodística.

L’Estatut del periodista professional, avui encara proposició de llei, es tramita amb el suport del Fòrum d’Organitzacions de Periodistes, integrat per l’Agrupació de Periodistes de CCOO, l’Agrupació General de Periodistes d’UGT, els col·legis de periodistes de Catalunya i Galícia i la Federació de Sindicats de Periodistes. El text elaborat pel FOP, que va ser dut al Parlament per la diputada d’IU Isaura Navarro, persegueix la regulació de drets i obligacions dels periodistes recollits a l’article 20 de la Constitució. També es pretén la protecció del dret de tots els ciutadans a rebre una informació veraç des d’una concepció pluralista de la societat.

Quant a la IV Convenció de Periodistes d’Espanya, que està organitzant el FOP, s’ha acordat que se celebrarà la propera tardor, per raons d’organització. La quarta trobada estatal de periodistes tindrà lloc a Astúries. Les convencions de periodistes s’han estat celebrant des de 1998. Les tres cites anteriors van tenir lloc a Cadis, Valladolid i Tarragona. Les organitzacions del FOP, en la seva reunió de València, han acordat també manifestar el seu rebuig al conveni recentment signat per la Direcció General d’RTVE i la Generalitat Valenciana, ja que a canvi de la disponibilitat d’un edifici, l’ens públic ha posat a la disposició del Govern autònom uns recursos que tenen poc a veure amb la informació i molt amb la propaganda.

València, 25 de maig de 2005

Traducció: Traduït traduit.com