Enric Bastardes ha estat reelegit secretari general de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) en el I Congrés que l’organització ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. També ha estat reeelegida Elisa García com a vicesecretària general. Bastardes pertany al Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) del qual en va ser president des de la seva fundació el 1993 fins al 2001, quan, en el Congrés Constituent, va ser escollit secretari general de la FeSP. García pertany al Sindicat de Periodistes de Madrid (SPM) i també forma part de la seva direcció.

La resta de components de la Junta Executiva de la FeSP són nomenats per cada sindicat membre de la Federació en un nombre proporcional a la seva afiliació. Actualment formen part de la FeSP els sindicats de periodistes d’Andalusia, Balears, Canàries, Catalunya, Galícia, La Rioja i Madrid. Fa quatre anys, en el naixement de la FeSP, hi havia cinc sindicats (Canàries i Galícia són els que s’hi han incorporat en aquest període). En aquells moments aplegava globalment poc més de 1.000 periodistes afiliats i ara ja supera els 2.200.

El Congrés de la FeSP ha aprovat una resolució per la qual s’insta el Congrés dels Diputats a aprovar un Estatut del Periodista Professional (EPP) en la línia dels compromisos electorals del partit majoritari a la cambra espanyola i també d’altres grups polítics. La FeSP ha reiterat la seva exigència per tal que els professionals de la informació gaudeixin de les condicions necessàries per poder desenvolupar la seva tasca de manera que puguin garantir el dret a la informació de la ciutadania i que està reconegut en l’article 20 de la Constitució. S’ha recordat que l’EPP, si no va acompanyat d’una Llei de Drets Laborals dels Periodistes, serà un instrument que quedarà coix.

Els membres de la FeSP també han implementat diverses mesures per potenciar una acció sindical coordinada entre tots els sindicats de periodistes. Els delegats que han participat al Congrés han decidit que la FeSP impulsi accions per acabar amb l’abús generalitzat en què s’han convertit les pràctiques dels estudiants en els mitjans de comunicació i que en molts d’ells són utilitzats com a mà d’obra generalment gratuïta ocupant llocs de treball estructurals. El Congrés s’ha solidaritzat amb les vagues dels treballadors de la Radiotelevisió gallega pel Conveni col.lectiu, i els de Catalunya Ràdio, per l’equiparació social i salarial amb TV3. La FeSP ha denunciat, finalment i entre d’altres resolucions que es faran públiques en els pròxims dies, la manera com s’ha posat en marxa la nova televisió autonòmica balear, convertida en una màquina desinformativa totalment al servei dels interessos polítics del Govern balear del PP.