No a un nou repartiment per quotes polítiques
Per un Consell realment representatiu de la societat catalana

Després d’haver esgotat el termini fixat per la Llei de la CCMA, s’acaba ara la pròrroga per nomenar els integrants del Consell Assessor de Continguts i Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. A diferència de l’anterior Consell, i de la primera versió de la Llei abans de ser esmenada, els membres no els designaran les organitzacions socials i les institucions en funció d’uns criteris marcats per la pròpia Llei, sinó que han de ser elegits pel Parlament per una majoria de 2/3.

Es tracta d’una combinació explosiva: nomenament parlamentari i minoria de bloqueig, un bloqueig a què es pot arribar si no hi ha acord entre els grups polítics, de manera que es pot superar un altre termini sense haver creat l’instrument que li falta a la Corporació per completar la seva arquitectura legal.

Sembla que un primer desacord rau en el compliment estricte del que proposa la Llei de la CCMA, a saber, que s’elegiran «vint-i-un membres entre persones de prestigi reconegut, que han de representar la pluralitat de la societat catalana, i entre les quals ha d’haver-hi representats, com a mínim els sectors professionals, els sectors educatius, les associacions cíviques, culturals i d’usuaris, i els treballadors de la Corporació.»

Perquè seguint la perversa tradició que prové dels nomenaments dels òrgans judicials i s’ha traslladat també a la composició dels consells d’administració, consells audiovisuals i el nou Consell de Govern de la CCMA, hi ha qui insisteix a perllongar el descrèdit dels partits polítics i de les institucions proposant un nou repartiment de càrrecs en funció de quotes polítiques o ideològiques, poc o molt disfressades, justament en l’organisme que n’hauria d’estar més allunyat, perquè està pensat per representar la riquesa i la pluralitat del món associatiu català.

En sentit contrari, tots els qui s’han sentit estafats per l’apropiació partidista d’organismes que han de ser per sobre de tot plurals i independents han de llençar la veu d’alerta perquè no es malmeti un cop més una Llei que representava un avenç i una millora de l’anterior, i perquè no es reprodueixin les actituds que van en sentit contrari a la voluntat de fer partícep a la societat catalana dels seus mitjans de comunicació més importants, que són públics i han de fer honor a aquest nom.

Cridem per tant els representants de tots els sectors socials implicats en una tasca tan important com és la informació, l’educació i l’entreteniment a través dels mitjans de comunicació de la Generalitat, que reclamin el compliment de la Llei en la formació del Consell Assessor i exigeixin rigor i generositat a aquelles formacions polítiques que encara no han entès que el Consell no pot ser una altra instància de contrapoder polític o de col.locació de fidels que són a l’atur.

Per un Consell Assessor de la CCMA que mereixi aquest nom

Barcelona, 16 d’octubre de 2008