Davant les informacions que estan circulant els últims dies sobre la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), el comitè d’empresa de Catalunya Ràdio ha de declarar el següent:

Que hem estat en contacte permanent amb la direcció de l’empresa i que aquesta en tot moment ens ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat pel que fa a l’estabilitat laboral a Catalunya Ràdio i les seves emissores, independentment de les informacions i les declaracions de polítics que han aparegut a la premsa. Nosaltres volem creure i creiem en la sinceritat d’aquest missatge de la direcció de l’empresa, però així i tot volem puntualitzar el següent:

Independentment de quina sigui la seva voluntat, els nostres gestors empresarials i els nostres responsables polítics han de saber que, amb les seves múltiples declaracions, estan creant una inquietud raonable entre els treballadors de Catalunya Ràdio i les seves emissores. I això és així perquè aquestes declaracions solen ser contradictòries i no permeten deduir que hi hagi un model clar per als mitjans de comunicació audiovisuals públics de Catalunya. És per això que, en primer lloc, exigim dels nostres responsables un posicionament clar i definit sobre aquest model de radiodifusió pública.

En segon lloc, volem deixar molt clar que, siguin quin sigui aquest model i l’ús que la CCRTV vulgui fer dels recursos humans i econòmics que té a la seva disposició, en cap cas permetrem, en la mesura de les nostres possibilitats, redimensionaments a la baixa de la nostra empresa, és a dir, que aquesta es vagi fent més i més petita any rere any. En aquesta casa, i seguint una llei ben natural, estem acostumats a treballar per créixer i per fer-ho cada vegada millor, i creiem que així ho hem demostrat des de fa anys. No seria lògic que ara se’ns demanés el contrari.

Volem recordar també als nostres gestors i polítics la responsablitat que contrauen quan fan certes declaracions, ni que sigui respecte a l’estat anímic de les persones afectades, que també és respectable. Quan s’anuncia que disminuirà la publicitat de la nostra ràdio, molts temen, lògicament, una reducció de llocs de treball. Si a sobre això es diu en un context de confusió política que fa que no pugui ser del tot creïble, la responsabilitat que es contrau i el mal que es fa és doble. Ens agradaria que, almenys, hi pensessin.

Finalment, volem fer avinent que fa dues setmanes vam demanar una entrevista amb el director general de la CCRTV, senyor Joan Majó, i que, davant el seu silenci, hi hem insistit. No dubteu que trucarem a totes les portes que calgui per informar-nos del que està passant. Tot recordant els missatges de tranquil·lització que ens fa arribar la direcció, fem vots perquè les emissores de la Generalitat mantinguin el caràcter públic, competitu i de qualitat que ens han fet líders.

17 de maig de 2004