El comitè d’empresa de les emissores de la Generalitat ha estat informat avui de l’acomiadament de quatre treballadors de Catalunya Cultura que, posteriorment ha estat comunicat als interessats. Com en la informació prèvia coneguda ahir, la direcció de Catalunya Ràdio i de la CCRTV no ha donat cap raó precisa que justifiqui la suposada inadequació dels afectats a la nova orientació de Catalunya Cultura, ja que no es coneix encara el projecte de nova programació, ni per part dels representants dels treballadors ni del consell d’administració, amb competència per aprovar-lo. I això per no parlar de la pròxima aprovació de la nova Llei de la Corporació, que dibuixarà les línies mestres del servei públic que han d’oferir els mitjans públics de la Generalitat.

S’ha posat per tant el carro davant els bous sense motius consistents, com no sigui el de reforçar les declaracions estètiques i cròniques del director general en el sentit que no sols estabilitzarà la plantilla de la Corporació sinó que la reduïrà. Això, és clar, i ja s’ha vist a diferents empreses de la CCRTV, sempre aplicat als més febles, i no pas a la munió de càrrecs rebotats d’èpoques anteriors que omplenen passadissos i despatxos amb sous molt pel damunt de la mitjana, i potser en la reserva en cas de canvis polítics i a la Corporació.

Per l’SPC aquests acomiadaments fulminants, expeditius i autoritaris, són un clar pols de la direcció general a la representació dels treballadors de Catalunya Ràdio, i de retruc de totes les empreses del grup. Si aquest estil prospera res no assegura que no es buscarà repetir-lo. En tot cas, el clima de relacions laborals a la ràdio i a la CCRTV, que havia fet passes endavant fa molt poc amb la firma del protocol amb els sindicats sobre la Responsabilitat Social Corporativa, pot quedar greument afectat.

Per la nostra part, donem suport a l’Assemblea General de treballadors de Catalunya Ràdio de dilluns dia 13, a la qual assistiràn representants sindicals d’altres empreses de la Corporació, començant per TV3. A la vegada, apel·lem als membres del consell d’administració perquè actuïn com a tals i reclamin el seu dret a ser informats i a decidir sobre la programació i sobre la plantilla, que són algunes de les poques competències que l’actual Llei de la CCRTV els atorga.

Barcelona, 10 de febrer de 2006