Sota aquest lema hi ha convocada a tot el món una jornada per reivindicar el dret al treball i en condicions dignes, i per oposar-se a l’accelerada destrucció d’ocupació i a l’elevada taxa de temporalitat de les feines.

Tot plegat agreujat ara per la crisi econòmica i per l’opció sempre més fàcil per als empresaris per fer-hi front: retallar llocs de treball i drets dels treballadors.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació, això es tradueix en nombrosos Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), o en mesures mai vistes com reducció de salaris i, en general, congelació de sous i increment de polivalències i sinergies imposades.

Aquest debilitament de les plantilles i de les condicions laborals dels treballadors provoca, a més, una devaluació dels productes informatius, de sempre amenaçats per les pressions polítiques i econòmiques, però ara en més perill que mai per la poda quantitativa i qualitativa de professionals de la informació.

Per tot plegat el Sindicat de Periodistes de Catalunya /Sindicat de Professionals de la Comunicació dóna suport a la Jornada Mundial per un Treball Digne, convocada per la Confederació Sindical Internacional, i crida a difondre-la i a defensar l’ocupació de qualitat per garantir, també, un millor compliment del dret constitucional a la informació que és una necessitat democràtica de la ciutadania.

Barcelona, 6 d’octubre de 2009