La direcció de l’agència Efe ha anunciat una reorganització de les seves delegacions a Espanya, sense negociar prè­viament amb el comitè d’empresa. El pla no respecta algunes de les clàusules del conveni col·lectiu i, si es duu a terme, obligarà a traslladar de província a alguns treballadors i a acomiadar qui no accepti aquest canvi. La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) expressa el seu rebuig a aquestes imposicions autoritàries, mostra la seva solidaritat i suport a tots els treballadors d’aquesta empresa i als seus representants sindicals i els anima a no acceptar aquestes mesures sense un diàleg previ per buscar un acord.

El pla preveu, entre altres mesures, que algunes delegacions actuals d’Efe es transformin en ‘subdelegacions’, que contaran amb un subdelegat i dos redactors, o en ‘oficines permanents’, on treballarà únicament una persona de plantilla i la resta seran col·laboradors. Això obligarà a acomiadaments indemnitzats, ja que haurà treballadors que no podran traslladar-se a una altra ciutat per raons familiars.

Aquesta mesura es produeix uns mesos després que els responsables d’Efe decidissin obligar als més de 650 corresponsals que tenen a tot Espanya a registrar-se com a treballadors autònoms dependents, tot i que molts no ho són i altres en realitat són falsos autònoms o plantilla encoberta, com ja han reconegut diversos jutges en sentències recents favorables als treballadors que han demandat a l’empresa. L’agència ha prescindit dels corresponsals que s’han negat a signar que són autònoms dependents, molts d’ells després de 10, 15 i fins i tot 20 o més anys al servei d’Efe.

L’agència Efe, com qualsevol altra empresa, té tot el dret a reorganitzar la seva activitat per adequar-la a les demandes dels clients i optimitzar els seus recursos, però no pot imposar-lo sense negociació, perquè suposa un canvi substancial en les condicions de treball. La direcció de l’agència ha afirmat que adopta aquesta decisió després de dialogar durant mesos amb els seus delegats, però no ho ha fet amb el comitè d’empresa, únic òrgan que representa legalment els interessos de la plantilla.

La FeSP, una organització que té entre els seus objectius la defensa del dret a la informació i dels interessos dels professionals, mostra la seva preocupació per aquestes mesures perquè suposen una precarització del treball i, en conseqüència, un deteriorament de la qualitat de la informació de la quarta agència de notícies del món, la primera en llengua castellana.

La Junta Executiva Federal de la FeSP fa una crida al Govern central i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats perquè, en el marc de les seves competències, estudiïn la manera d’abordar aquest assumpte en el futur projecte d’Estatut de l’Agència Efe.

Madrid, 13 d’octubre de 2009