El conflicte entre la privacitat i el dret a la informació que constata el Consell es produeix a “la vista de l’origen i les particularitats dels dos missatges objecte de controversia i el contingut literal dels mateixos”.

A la resolució es diu que el parer “unànime” del CIC és que “preval el dret a la informació sobre el de la privacitat, en la mesura en què la veracitat i l’interès públic del contingut d’ambdós missatges són objectivament inqüestionables”. Per prendre aquesta decisió, el CIC ha valorat el fet que les expressions recollides “es van produir en seu parlamentària i pública i pertanyen a càrrecs electes en ple exercici de les seves funcions”.

Degut a la polèmica sorgida arran de la publicació dels SMS, el Consell de la Informació de Catalunya recorda que el públic té dret a saber i continua dient que “és responsabilitat dels mitjans i dels periodistes difondre les informacions d’interès públic en grau i forma adequades”.

En aquest sentit, també convida a reflexionar sobre la responsabilitat dels periodistes professionals i els mitjans de comunicació davant dels riscos del ‘tot s’hi val’. Una reflexió que el CIC considera adient per defensar el periodisme de qualitat i la credibilitat dels periodistes.

Finalment, la resolució afirma que el CIC “pren nota amb sorpresa” de la reprovació aprovada pel Parlament de Catalunya amb l’acord de tots els grups parlamentaris, però considera que, en el context del ple del Parlament, “la funció de tutela institucional correspon, sobre tot, al dret a la informació i l’exercici de la crítica social a través dels mitjans de comunicació”.