Després de negociacions intenses i infructuoses amb l’empresa i el Consell de Govern de la CCMA, els comitès d’empresa i professional de Catalunya Ràdio us convoquem, tal com va aprovar per àmplia majoria l’assemblea de treballadors del 25 de febrer, a seguir les aturades parcials contra els blocs electorals previstes per al divendres 7 de març del 2008.

La protesta consistirà en quatre aturades de mitja hora a Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat fm, que afectaran les franges horàries de 08 h-08 30 h, 14 h-14 30 h, 19 h-19 30 h i 21 h-21 30 h.

A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, aquestes mitges hores començaran amb un espai informatiu de cinc minuts (quatre d’informació general i un d’esports, sintonies incloses). Els 25 minuts restants s’ompliran amb música enregistrada prèviament. En cadascuna d’aquestes aturades es llegirà tres vegades un comunicat explicatiu de la protesta: un al començament, l’altre a un quart i l’últim, que tancarà la mitja hora de protesta.

A iCat fm la protesta es començarà llegint el comunicat de vaga. Tot seguit es farà el butlletí habitual i just després s’emetrà la mateixa gravació musical de 25 minuts que s’emet a CR i CI. Finalment, Catalunya Música emetrà en aquests períodes d’aturada els comunicats de protesta i una selecció musical diferent de l’habitual, també enregistrada.

Constatem que a les negociacions amb l’empresa, el comitè de vaga ha ofert suspendre totes les protestes si el Consell de Govern de la CCMA es comprometia per escrit a suprimir qualsevol forquilla de temps en la regulació de la informació electoral en futurs comicis. Els representants de les emissores tampoc no van acceptar cap mena d’arbitratge a través del Tribunal Laboral de Catalunya. Totes aquestes ofertes estan recollides a l’acta de conciliació.

Barcelona, 4 de març del 2008