El Grup Unidad Editorial ha fet marxa enrere en l’anunci que havia fet d’acomiadar gairebé 400 treballadors al gener de 2014 . L’empresa ha garantit l’ocupació almenys fins al 31 de març de l’any vinent, per donar temps a negociar un nou conveni col•lectiu d’acord amb la situació de crisi que travessen els mitjans de comunicació .

Després de conèixer aquesta garantia , els treballadors del grup han acordat en assemblees per empreses votar de nou el preacord de retallades salarials i baixes voluntàries que havien negociat amb l’empresa, ampliat amb aquest nou apartat de garantia de l’ocupació. Hi ha hagut 558 vots a favor de la repetició, 112 en contra i 64 abstencions .

El preacord havia estat rebutjat per la plantilla per una diferència de només 45 vots . Si ara és aprovat, la companyia tornarà a obrir el període que havien acordat per sol•licitar la baixa voluntària, amb indemnitzacions de 35 dies per any treballat sense límit de mensualitats , més 5.000 euros i 15 dies de preavís , que en alguns casos poden arribar a 45 dies per any .

El 4 de setembre, després del rebuig de la plantilla al preacord, els propietaris del grup -la societat italià Rizolli Corriere della Sera Mediagroup – va suspendre l’ampliació de capital de 400 milions d’euros que s’havia aprovat per aconseguir el reequilibri financer de la companyia i Unidad Editorial anunciar que suspenia el pla de baixes voluntàries , que reduiria els salaris de maneres unilateral i que al gener acomiadaria entre 300 i 400 treballadors amb les condicions legals mínimes: 20 dies per any treballat i un màxim de 12 mensualitats.

El Comitè d’Empresa de El Mundo -del Sindicat de Periodistes de Madrid ( SPM )- i els de les altres empreses del grup, així com els delegats de personal -de CCOO i de sindicats de la FeSP- van iniciar contactes amb l’empresa per intentar trobar una solució . Era la primera vegada que aquest grup anunciava que aplicaria la reforma laboral i que portaria a terme retallades sense negociar amb els representants dels treballadors .

Finalment , l’empresa ha aconseguit que el seu propietari RCS Mediagroup faci efectiva l’ampliació de capital que havia paralitzat i els treballadors han acordat repetir la votació, amb l’afegit de la garantia de l’ocupació almenys fins al proper 31 de març.

A més, els treballadors de totes les empreses del grup han ratificat per aclaparadora majoria als seus comitès i delegats de personal perquè no dimiteixin, com a reconeixement a la feina que han realitzat durant les negociacions que van dur a terme al juliol fins que van aconseguir un preacord que, malgrat incloure importants retallades salarials, és molt menys perjudicial que la proposta inicial de l’empresa i inclou diverses millores .