El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) lamenta profundament que els nomenaments de membres del consell d’administració de la CCRTV segueixin responent, encara més que en el consell que ara cessa –format durant el breu període de consens obert amb el debat monogràfic sobre l’Audiovisual de desembre de 1999, que també va permetre l’elecció de l’actual CAC- als interessos més directes i immediats, i més partidistes, de les formacions polítiques, que allunyen els òrgans de la Corporació dels criteris de gestió independent, professional i empresarial que haurien de prevaldre, i que els partits del Govern han defensat en els seus compromisos electorals i en el seu programa d’actuació.

Fins i tot si ens atenem a la lletra de la llei que encara regeix la CCRTV, els membres del Consell haurien de ser “persones de rellevants mèrits professionals” i, s’entèn, elegides més per aquests mèrits que per la seva condició de militants o simpatitzants de formacions polítiques, i més si ténen una trajectòria de responsables d’organització, de premsa o de clara trajectòria partidista en el camp de la comunicació, com és el cas de molts dels noms que s’han presentat al Parlament per ser ratificats.

L’SPC saluda el gest del conseller Jordi Sànchez que, en un exercici de coherència, ha presentat la seva dimissió del consell, per no ser còmplice d’un nou pas enrera en el camí de la despartidització dels mitjans públics a Catalunya, i d’una nova frustració de les expectatives dels professionals i dels ciutadans amants de la independència dels mitjans de la Corporació.

Per últim, el Sindicat reclama la urgent reforma de la Llei de la CCRTV, per blindar legalment aquesta independència i neutralitat, que ja podria ser vigent si la majoria parlamentària de la legislatura passada no s’hi hagués oposat, de fet, amb unes contrapropostes més retrògrades que la Llei encara vigent, i que reforçaven encara més el control del Govern sobre els mitjans de la Generalitat.

Barcelona, 17 de febrer de 2004