La modificació de la Llei 17/2006 de la ràdio i la televisió de titularitat estatal, que han aprovat tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, és el primer pas perquè RTVE sigui de debò un servei públic independent, professional i no controlat pel govern de torn. La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) celebra que els partits polítics hagin estat capaços per fi de posar-se d’acord per acordar que el president o presidenta hagin de ser triats pel Parlament després d’un concurs públic, per una majoria qualificada de 2/3 (233 vots) i amb transparència, la qual cosa els obliga a recuperar per a aquest nomenament el consens que va eliminar el PP el 2012 amb la seva majoria absoluta.

La proposició de llei que va presentar el PSOE –consensuada amb Unidos Podemos i Ciudadanos mitjançant esmenes, i recolzada finalment pel PP i els altres grups– no respon a tots els canvis que la FeSP ha defensat sempre per a la ràdio i televisió pública estatal, però senta les bases perquè acabi l’etapa més negra d’RTVE, sota el mandat d’un president que l’ha posat servilment a defensar els interessos del Govern del PP, i perquè el consell d’administració l’integrin persones triades pels seus mèrits professionals i no per les seves afinitats polítiques.

La futura llei impedirà que un partit polític pugui bloquejar el nomenament, com ja ha ocorregut perquè, en el cas que no s’aconsegueixen els 2/3 dels vots, el president o presidenta podrà ser triat per majoria simple però sempre que sigui proposat almenys per la meitat dels grups parlamentaris del Congrés (quatre grups dels set que hi ha en aquesta legislatura).

La FeSP fa una crida als grups parlamentaris perquè millorin altres aspectes de la radio televisió pública estatal en el mandat marc pendent de negociació, amb l’objectiu que RTVE compleixi els seus objectius de ser un servei públic per a la ciutadania i no un instrument utilitzat pel poder polític de torn en el seu propi benefici.

23 de juny de 2017