El comitè d’empresa de Catalunya Ràdio lamenta que, una vegada més, s’hagi perdut l’oportunitat de nomenar com a director de la ràdio una persona sense cap lligam polític. El nou director, Fèlix Riera, és membre de l’equip directiu d’Unió Democràtica i aquesta elecció manté la tendència de prioritzar els interessos polítics abans que el perfil professional.

També ens sembla molt preocupant que el nou director de Catalunya Ràdio no tingui experiència en el mitjà. En un moment de retallades i de pèrdua de lideratge, considerem que és indispensable tenir coneixements del món radiofònic per prendre decisions sobre la gestió i els continguts. Tampoc s’entén que s’ampliï el nombre de càrrecs directius -amb el nomenament de Ramon Mateu com a director d’Estratègia i Marca de la CCMA-, quan se’ns demana austeritat i quan no ens està permès substituir cap vacant ni fer cap nou contracte.

D’altra banda, és del tot incongruent, i així ho denunciem, que una informació generada a Catalunya Ràdio i que ens afecta directament, s’expliqui abans a altres mitjans de comunicació.

Avui s’enceta una nova etapa a Catalunya Ràdio amb el nomenament de Fèlix Riera. El comitè d’empresa continuarà vetllant, com sempre, per defensar els interessos de la ràdio nacional de Catalunya i espera que aquesta sigui, també, la prioritat de la nova direcció.

Barcelona, 2 de maig del 2012