Per segona vegada, i per la pressió dels professionals de la informació de TVC i Catalunya Ràdio, el consell d’administració de la CCRTV ha aprovat uns criteris sobre la cobertura d’un procés electoral, que reformen, aquest cop més substancialment, o eliminen, segons com s’interpreti, el sistema de blocs electorals dins dels informatius diaris. L’acord vol compatibilitzar els «criteris professionals» dels informadors amb una «presència ordenada i raonablement ponderada de totes les forces polítiques», per garantir el pluralisme. I proposa no marcar un temps global prefixat de les informacions dels actes electorals de cada formació política, ni imposar un ordre predeterminat, sinó aplicar criteris d’interès informatiu. Hi haurà, tanmateix, un còmput global de la campanya des del consell d’administració, segons els resultats de les europees anteriors i de les tres últimes eleccions, i que obligarà a respectar un ordre de major a menor, en funció dels vots obtinguts anteriorment, segons uns barems que van d’1 punt per al partit més petit fins a 2,5 punts per al més gran (fins ara la distància era més alta). Sobre el senyal preparat de televisió que han ofert alguns partits, només es podrà optar a utilitzar-lo si no es prohibeix l’entrada de les càmeres de TV3 a un acte.