La Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona ha comunicat recentment a les empreses amb les quals manté convenis de pràctiques que, a partir del curs que ve, el període de vacances d’estiu en queda exclòs i que passen a ser de quatre mesos, en lloc dels sis que es feia fins ara. La decisió de la UAB, que respon a l’acord de l’Assemblea de Degans del mes de juny de 2003, no ha agradat gaire a determinades empreses.

Des de l’SPC esperem que la resta de facultats que van subscriure aquest acord segueixin l’exemple de la UAB, tot i que continuarem exigint que el compromís de les facultats vagi més enllà i posi limitacions al nombre d’estudiants en pràctiques que inunden algunes redaccions, que no permetin que cobreixin horaris de nit o de matinada, que els tutors no siguin els mateixos caps de la secció a la qual van a parar els estudiants, que sigui obligatòria la rotativitat per diferents seccions (per una formació més integral i perquè no ocupin llocs de treball estructurals) o que la feina de l’estudiant no es difongui de manera sistemàtica (la qual cosa equival a substituir un redactor).