Diversos membres de l’SPC han aportat comunicacions per al Diàleg sobre Informació. Poder i ètica al segle XXI, que s’ha celebrat dins dels actes inclosos al Fòrum de les Cultures, del 19 al 21 de maig passats. Els documents que s’hi ha presentat ho han estat a títol individual, però recullen l’actuació que el sindicat desenvolupa en els diversos àmbits en què és present. Així, s’han incorporat als debats les propostes de l’SPC en aspectes tant importants per al desenvolupament de la pràctica del periodisme com ara la regulació legal de la professió, els drets laborals dels treballadors de la informació, la situació de la dona a les empreses de comunicació, o la regulació dels mitjans públics. Igualment, els companys d’Andalusia que l’any passat, durant la guerra d’Iraq, van impulsar en una ràdio local de Granada una programació durant els 24 hores del dia d’informació sobre el conflicte i les mobilitzacions ciutadanes arreu del món en contra de l’agressió bèl·lica van explicar els resultats de la seva experiència.